Εκτιμούμε τους εταίρους μας και τους αποδίδουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην αγορά.

Συνολικός αριθμός χαρτοφυλακίων

Όγκος στοιχείων ενεργητικού

Επάνω από 5.3 δισεκατομμύρια ευρώ Σύνολο στοιχείων ενεργητικού που εξαγοράστηκαν

Διαχείριση επενδύσεων

Αποτελέσματα

Διαχείριση μιας ευρείας γκάμας χαρτοφυλακίων μέσω περιφερειακών υποκαταστημάτων της APS

Είσπραξη οφειλών

Οι υπηρεσίες μας