Για Συνεργάτες
 

Διαχείριση και συντήρηση

Είμαστε ο μεγαλύτερος διαχειριστής ανεξόφλητων απαιτήσεων και επενδυτής σε όλη την
περιοχή της ΚΑΕ και της ΝΑΕ.
Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών χαρτοφυλακίου, από εξυπηρέτηση τρίτων και
υπηρεσίες διαχείρισης για θεσμικούς επενδυτές, έως εξαγορές ολόκληρων χαρτοφυλακίων.

Διαχειριζόμαστε

Είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε την υποδομή είσπραξης οφειλών μας, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους    από 300 ειδικούς είσπραξης, για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων προς όφελος των πελατών μας. Εργαζόμαστε για  ανεξάρτητους επενδυτές και διαχειριζόμαστε ολόκληρα χαρτοφυλάκια, καθώς και για εταιρείες που θέλουν να παρέχουν εξυπηρέτηση σε τρίτους.

Υπηρεσίες είσπραξης οφειλών:

Έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε όλη την απαραίτητη διαδικασία είσπραξης για
τους θεσμικούς επενδυτές, αλλά και να ενσωματώνουμε τις υπηρεσίες μας στις λειτουργίες
των πελατών μας.

Ανάκτηση αυτοκινήτου

show-more

Συμβουλευτική για εισπρακτέα

show-more

Οικονομικές εκθέσεις

show-more

Διαχείριση και είσπραξη στεγαστικών δανείων

show-more

Αναδιάρθρωση

show-more

Ανάκτηση χρέους

Η υποδομή μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά μεγάλους
όγκους εταιρικών και λιανικών οφειλών. Είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε οφειλές που
φέρουν εγγύηση καθώς και που δεν φέρουν εγγύηση.

Εργαλεία αποκατάστασης χρεών:

Τηλεφωνικό κέντρο εισπράξεων

show-more

Νομικές υπηρεσίες είσπραξης

show-more

Τομέας εισπράξεων

show-more

Χαρτοφυλάκιο Παροχέα Χρεών

Είμαστε ένας έμπειρος επενδυτής σε χαρτοφυλάκια ανεξόφλητων απαιτήσεων, με ένα
ιστορικό 88 επιτυχημένων υποθέσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Είμαστε σε θέση να αγοράζουμε    δάνεια εταιρειών και λιανικού εμπορίου, είτε φέρουν εγγύηση είτε όχι, και μπορούμε να εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση για μεγάλες συναλλαγές με ονομαστική αξία πέραν του €1 δις, ενώ είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε μικρότερα χαρτοφυλάκια στις
τρέχουσες δραστηριότητές μας στην περιοχή.

Μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθ' όλο τον κύκλο ζωής της
επένδυσης, από την εξέταση του αιτήματος χορήγησης δανείου και την έγκρισή του, μέχρι
και το στάδιο της διαχείρισης.